ANJA Annosjakelupalvelu


ANJA on apteekin kautta saatava maksullinen palvelu, jossa asiakkaan kokonaislääkitys tarkastetaan. Säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit toimitetaan asiakkaalle pakattuna kerta-annospusseihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty asiakkaan nimi ja syntymäaika, lääkkeiden ottopäivämäärä ja -aika, pussissa olevat lääkkeet ja niiden lukumäärä sekä lääkkeen toimittaja-apteekin nimi. ANJA-annosjakelu-palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Nyt palvelu on saatavilla myös Mynämäen apteekista, tule kysymään lisää.

ANJAN TUOMAT HYÖDYT

  • Annosjakelupussit helpottavat lääkkeiden ottamista, sillä niihin on merkitty lääkkeiden ottoajankohta. Tästä on apua erityisesti asiakkaille, joilla on muistivaikeuksia, monimutkainen annostus tai käytössään useita lääkkeitä.
  • Potilasturvallisuus paranee, kun asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan. Tarkoituksena varmistaa lääkkeiden yhteensopivuus, sekä karsia tarpeettomat ja päällekkäiset lääkkeet.
  • Koneellinen annosjakelu on virheettömämpää ja hygieenisempää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosetteihin.
  • Asiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä, ei koko pakkauksesta.
  • Lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta, jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on halvin.
  • Asiakas saa apteekista selkeän ja ajantasaisen lääkityskortin koko lääkityksestään.
  • Lääkitystä on helppo muuttaa 2 viikon välein.
  • Kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä.
  • Hoitohenkilökunnalle jää aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi.
  • Annosjakelupussi on helppo avata tai ottaa tarvittaessa mukaan.