HENKILÖKUNTAMME

Apteekissamme työskentelevät apteekkari, proviisori, 5 farmaseuttia ja 3 assistenttia.

APTEEKKARI HELENA JUUSELA

PROVIISORI KAISA TAINA

Kaisa toimii apteekin proviisorina.Kaisan tehtäviin kuuluu mm. apteekin työnjohtotehtävät ja koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. Proviisori Kaisa toimii apteekkarin "oikeana kätenä"


SYDÄN -YHDYSHENKILÖ LEENA

Farmaseutti Leenan on sydän- ja verisuonisairauksien asiantuntija. Hänen kanssaan voitte keskustella lääkehoitonne toteutumisesta ja terveellisistä elämäntavoista jotka vaikuttavat hoitonne onnistumiseen. Apteekistamme löytyy paljon materiaalia sydän- ja verisuoni-terveyteen liittyvistä asioista. Pyytäkää esitteitä henkilökunnaltamme.

ASTMA - YHDYSHENKILÖ TIINA

Farmaseutti Tiina on perehtynyt astmaan ja sen lääkehoitoon. Hän neuvoo mm. astma-lääkeannostelijan käytössä. Jos olette ajatelleet lopettaa tupakoinnin, tulkaa keskustelemaan Tiinan kanssa, ja voitte valita juuri Teille sopivan tavan lopettaa tupakoinnin ja tarvittaessa valita sopivan nikotiinikorvaushoidon.

DIABETES- YHDYSHENKILÖ KIRSI

Farmaseutti Kirsin puoleen voitte kääntyä erityisesti diabetekseen ja sen lääke-hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Häneltä saa terveelliseen elintapoihin ja diabetekseen liittyvää neuvontaa ja oheismateriaalia