LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU


Lääkityksen tarkistuspalvelusta hyötyvät etenkin iäkkäät ja monilääkityt, mutta palvelu sopii kaikille, jotka haluavat keskustella lääkkeiden käytöstä tai epäilevät mahdollisia lääkehaittoja. Palvelussa käydään asiakkaan lääkityskokonaisuus läpi yhteisvaikutusten, päällekkäislääkitysten ja iäkkäille mahdollisesti haitallisten lääkkeiden osalta. Lisäksi arvioidaan lääkkeenoton oikea ajoitus
suhteessa vuorokauden aikaan, muihin lääkkeisiin ja ruokailuun.


Ennen arviointia asiakas tuo apteekkiin ajantasaisen lääkelistan, joka sisältää myös itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät. Samalla farmaseutti tai proviisori varaa ajan puolen tunnin mittaiseen asiakastapaamiseen, jossa tarkistuksessa tehdyt havainnot käydään läpi ja asiakkaalla on mahdollisuus keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä huolista rauhallisessa ympäristössä.


Lääkityksen tarkistuksesta apteekki antaa asiakkaalle kirjallisen yhteenvedon, jonka avulla asiakas voi keskustella lääkityksensä mahdollisista lääkitysriskeistä hoitavan lääkärinsä kanssa. Yhteenveto auttaa myös saatujen ohjeiden muistamisessa ja lääkehoidon oikeassa totteuttamisessa.


Lääkityksen tarkistupalvelun hinta on 25,00 euroa


TULE VARAAMAAN AIKA MYNÄMÄEN APTEEKISTA LÄÄKITYKSEN TARKISTUKSEEN!