Linkkejä erilaisiin palveluihin:

TYKS

Perusturvakuntayhtymä AKSELI

Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitos

Näiltä sivuilta löydät tietoa ent.Kansanterveyslaitoksesta sekä mm. terveydestä, tartuntataudeista, rokottamisesta yms.

KELA LÄÄKEKORVAUKSET

Voit hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

LASTENLÄÄKÄRI

Kun lapsi sairastuu - opas vanhemmille

FIMEA, ent. lääkelaitos

Lääkelaitoksen sivuilta löydät mm. apteekkeja koskevat lait, määräykset, ohjeet yms.

LÄÄKETIETOKESKUS

Täältä löydät mm. lääkkeiden valmisteyhteenvedot.

Matkailijan, lasten ja aikuisten rokoteopas

Matkailijan terveysoppaasta löydät rokotussuositukset maittain sekä
tietoa matkailijoita vaanivista taudeista ja terveysvaaroista.

MYRKYTYSTIETOKESKUS

Näiltä sivuilta löydät mm. myrkytystietokeskuksen puhelinnumerot, ensiapuohjeet myrkytystapaturmissa, myrkyllisten aineiden luettelon ym.

PUNKKI.NET

Punkkinet tarjoaa tietoa punkeista ja niiden ihmisille ja eläimille levittämistä infektioista. Punkkinetistä löydät aiheesta viimeisimmät uutiset ja ajankohtaiset artikkelit.

SIITEPÖLYTIEDOTE

Täältä löydät tietoa siitepölytilanteesta maan eri osissa.

TERATOLOGINEN TIETOPALVELU

antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä.

HOITOPAIKANVALINTA.FI

-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

http://hengitys.fi/
Sivulla on tietopakkaus astmasta, keuhkoahtaumasta, sekä allergisesta nuhasta.
Tämän lisäksi sivulla on mahdollisuus tehdä ilmaisia astma ja CAT-testejä jotka auttavat arvioimaan hoitotavotteita.