SÄHKÖINEN RESEPTI

Paperiresepti jää historiaan. Vuodesta 2017 alkaen kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti. Lääkäri voi antaa kirjallisen lääkemääräyksen tai puhelinmääräyksen vain poikkeustilanteissa, esim. teknisen häiriön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuoden 2016 aikana määrätyt paperi- ja puhelinmääräykset toimitetaan apteekeissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti. Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut reseptit ovat voimassa 12 kuukautta kirjoittamispäivästä.

Vuonna 2017 määrätyt reseptit ovat voimassa 24 kuukautta, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Esimerkiksi huumausaineeksi luokiteltavien sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloaika on 12 kuukautta. Nämä lääkkeet on yleensä merkitty punaisella kolmiolla. Myös erityisluvallisten lääkkeiden ja eläimille määrättävien lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloaika säilyy vuoden mittaisena.


Sähköisen reseptin hyödyt

Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa tämän kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Potilaan pyynnöstä myös farmaseutti tai proviisori voi tarkistaa kokonaislääkityksen. Potilasta hoitava sairaanhoitaja voi myös potilaan suostumuksella tarkastella Reseptikeskuksessa olevia tietoja.