TYÖTÄ LÄÄKETEKNIKOLLE TAI TEKNISELLE APULAISELLE, JOLLA ON MIELELLÄÄN KOKEMUSTA APTEEKKITYÖSTÄ

20.12.2019

TYÖPAIKKA: MYNÄMÄEN APTEEKKI, lisätietoja apteekista www.mynämäenapteekki.fi,

kyseessä vakinainen paikka

TEHTÄVÄT: apteekin avaus- ja sulkemistyöt, saapuvan tavaran tarkastus, vienti tietojärjestelmään ja hyllytys, kassatyöskentely, laskutus

TYÖAIKA: 30-35 tuntia viikossa, työsuhde alkaa helmikuussa 2020 sopimuksen mukaan

PALKKA: tes, työkokemus, sopimuksen mukaan

TIEDUSTELUT:

apteekkari Helena Juusela apteekkiin 02 4338101,

040 5323259

tai proviisori Kaisa Taina apteekkiin

HAKEMUKSET: 27.1.2020 mennessä helena.juusela@apteekit.net

20.12.2019TYÖTÄ LÄÄKETEKNIKOLLE TAI TEKNISELLE APULAISELLE, JOLLA ON MIELELLÄÄN KOKEMUSTA APTEEKKITYÖSTÄ
24.05.2018Lääkejätteen palautus Apteekkiin